top of page

AVISO LEGAL

O Concello de Viana do Bolo en diante "a entidade" pon a disposición dos seus usuarios a seguinte información:

Condicións xerais de uso da web

O uso deste espazo web está suxeito á plena aceptación por parte do usuario destas condicións xerais de uso, ou das que estean vixentes en calquera momento en que o usuario acceda a el.

Só se permite o acceso a este sitio e o seu uso con fins legais, axustándose en todo momento a estas condicións xerais, á lexislación aplicable en todo momento, así como á moral, aos bos costumes e á orde pública. A entidade resérvase o dereito de retirar o acceso a este sitio, sen previo aviso, a calquera usuario que infrinxa o disposto neste aviso legal, así como de informar ás autoridades competentes das actividades que poidan ser constitutivas de delito.

A entidade resérvase o dereito unilateral de modificar estas condicións xerais de uso en calquera momento, así como calquera outra condición xeral ou particular do seu sitio web. Tamén se reserva o dereito de modificar en calquera momento a presentación, configuración e localización do sitio web, así como os contidos e as condicións necesarias para utilizalos. O usuario recoñece que o acceso a este sitio faise co seu consentimento gratuíto e é a súa exclusiva responsabilidade.

A entidade resérvase o dereito de informar á autoridade competente de calquera outro uso que poida atentar contra os seus intereses ou dereitos ou que poida constituír un delito. A entidade resérvase o dereito de rescindir este servizo web en calquera momento sen ningún requisito distinto do aviso nestas condicións con 15 días de antelación.

Cláusula de exclusión de responsabilidade

A entidade non pode garantir a dispoñibilidade permanente do servizo ofrecido por este sitio, nin se fai responsable dos danos causados ou que poidan producirse no futuro, nin dos defectos técnicos, calquera que sexa a súa natureza, derivados do uso da información contida no web deste sitio.

No caso de que, debido a un ataque informático, se produzan erros na información subministrada, a entidade non se fai responsable destes erros nin dos danos causados polo uso da información derivada dos devanditos erros.

O contido deste sitio web é meramente informativo e non se fai responsable en ningún momento dos posibles erros producidos na súa presentación. Se desexa información máis detallada, pode poñerse en contacto connosco a través do enderezo de correo electrónico info@vianadobolo.es ou por teléfono.

Réxime de propiedade industrial e intelectual

A propiedade industrial e intelectual de cantos logotipos, emblemas ou calquera elemento incorporado ao deseño deste sitio pertence exclusivamente á entidade. O usuario recoñece e acepta estes dereitos. Os elementos deste sitio web nos que a empresa non ten dereitos de propiedade intelectual ou industrial úsanse co permiso correspondente.

Prohíbese a reprodución de todo ou parte do contido deste sitio web, así como a súa transmisión ou rexistro por calquera sistema de recuperación de información, de calquera forma ou por calquera medio, a non ser que teña a autorización previa, por escrito, da entidade. Non está permitido eludir o copyright sobre os dereitos da entidade, nin eludir ou tratar de eludir os sistemas que existen ou que poden ter de protección dos contidos. Permítese o dereito a cotizar sempre que se indique a fonte da que procede.

Calquera violación dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial deste portal ou dos elementos da entidade estará suxeita ás medidas legais oportunas para lograr a súa protección.

Lexislación aplicable

A entidade informa que este sitio web está aloxado en España, país no que ofrece os seus servizos e, polo tanto, a única lexislación aplicable para resolver calquera conflito en canto á interpretación destas condicións é a lexislación española, así como os Tratados internacionais que España asinou. .

Ao aceptar estas condicións xerais, o usuario sométese á xurisdición dos Xulgados da Coruña para resolver calquera controversia relacionada co apartado anterior.

Como poñerse en contacto

Se desexa aclarar algún aspecto das condicións de uso descritas, pode dirixirse aos seguintes enderezos:

info@vianadobolo.es

Concello de Viana do Bolo

Rúa da Constitución, 14. 32550 - Viana do Bolo (Ourense).

Datos identificativos do fornecedor de servizos

Concello de Viana do Bolo

Rúa da Constitución, 14. 32550 - Viana do Bolo (Ourense).

Teléfono: 988 34 01 20

Correo electrónico: info@vianadobolo.es

bottom of page